TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

PERMİYEN DENiZEL YOSUNLARINDAN MIZZIELLAE YENi OYMAK, MIZZIA CİNSİ (SCHUBERT) VE MIZZIA VELEBITANA (SCHUBERT) CİNS TÜRÜNÜN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: YENİ TÜRLER, İLKEL MİKRİT VE DUVAR YAPISI, DAL ŞEKLİ VE SPOR KESELERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Mizzelleae, Mizzia, M.velebitana, yeniden tanımlanma, ilk duvar yapısı, spor keseleri, ilkel dal biçimleri, dallararası duvarın ilk yapısı, spor keseleri ve operculum yapıları, Mizzia birimleri arasında geçiş şekilleri ve yeni türler,Mizzia and M. velebitana, emendations, Mizziellae n.tr., original wall structure, sporangia, original branch shape, interstitial wall, definitions of fossil element shapes, the passages between Mizzia elements, new species

Bildiri Dosyası

(224 KB)