TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

HARRAN OVASI SERBEST AKİFERİNDE NİTRAT KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Harran Ovası, nitrat kirliliği, serbest akifer, sulama-drenaj,Harran Plain, nitrate pollution, unconfined aquifer, irrigation-drainage

Bildiri Dosyası

(259 KB)