TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

BURDUR - ELMACIK OMURGALI FOSİL LOKALİTESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Burdur-Elmacık Omurgalı Fosil Yatağı, Doğa Tarih Müzesi, PaleoekolojiBurdur-Elmacık Fossil Vertebrate Locality, Natural History Museum, Paleoecology

Bildiri Dosyası

(291 KB)