TMMOB Odalar 19 Mayıs 2024, Pazar

Dünya ve Ülkemizde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün Anlamı, Önemi ve Geleceği" Konferansı Prof. Dri Ali Yılmaz tarafından 5 haziran 2017 Cumartesi günü Genel Merkez Konferans Salonu`nda verildi.

"Maden Dışı Sahalarda Kömüre Bağlı Metan Gazı- CBM (Coal Bed Methane) Konferansı" Armağan kaykun tarafından 27 Mayıs 207 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu`nda verildi.

"Arap Platformu Üzerindeki Paleozoik Buzul Kumtaşları`nın Petrol Sistemleri ve Güneydoğu Anadolu`ya Olan Yansımaları" başlıklı konferans 21 Ocak 2017‘de Dr. Muhittin ŞENALP tarafından Genel Merkez Konferans Salonu‘nda veridi.

"Jeoloji Mühendisleri için Gemoloji Eğitiminin Önemi" başlıklı konferans 18 Şubat 2017‘de Genel Merkez Konferans Salonu‘nda Yrd. Doç. Dr. Meltem GÜRBÜZ tarafından verildi.

"Sedimantoloji İlkeleri ve Fasiyes Analizi Uygulamaları Konferansı" levent Karadenizli tarafından 29 Nisan 2017 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu`nda verildi.

"Türkiye`nin Ankonvansiyonel (Kaya Gazı) Potansiyeli: Efsane mi? Gerçek mi?" konferansı Jeo. Y. Müh. Armağan DERMAN tarafından 24 Aralık 2016‘da Genel Merkez Konferans Salonu‘nda verildi.

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi Jeolojik Evrimi, Stratigrafisi ve Hidrokarbon Sistemleri" başlıklı konferans 7 Ocak 2017‘de Genel Merkez Konferans Salonu‘nda Jeo. Yük. Müh. İsmail BAHTİYAR tarafından verildi.

"Aktif Fay Hatlarının Belirlenmesinde Çok Disiplinli Çalışmaların Önemi: Eskişehir ve Bolu Örnekleri" başlıklı konferans 03 Aralık 2016‘da Genel Merkez Konferans Salonu‘nda Gürol Seyitoğlu tarafından verildi.

"Endüstriyel Mineraloji, Kil Tabanlı Seramikler ve Yüksek Teknoloji" başlıklı konferans 21 Mayıs 2016‘da Genel Merkez Konferans Salonu‘nda Doç. Dr. Aydın Aras tarafından verildi.

"Türkiye Kırsal Alanında Asbestle Temas ve Ortaya Çıkan Sorunlar" başlıklı konferans 19 Mart 2016‘da Genel Merkez Konferans Salonu‘nda Prof. Dr. Muzaffer Metintaş tarafından verildi.