TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KÖYCEĞİZ GÖLÜ TABANINDAKİ ÇÖKELLERİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ALANSAL DAĞILIMININ İNCELENMESİ VE SUALTI JEOTERMAL KAYNAKLARIN BU ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Niğde, jeotermal, jeofizik, hidrojeokimya,Köyceğiz Lake, subaqueous geothermal spring, core, spatial distribution, ITRAX analysis

Bildiri Dosyası

(289 KB)