TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ORTA ANADOLUNUN BATISINDA NEOTETİS’İN KAPANIM KARAKTERİSTİKLERİ: HAYMANA HAVZASINDAN STRATİGRAFİK, KİNEMATİK VE TERMO-KRONOMETRİK SONUÇLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Haymana Havzası, Orta Anadolu, termo-kronoloji, Neotetis, fay kinematiği, Haymana Basin, Central Anatolia, thermo-chronology, Neotethys, fault kinematic

Bildiri Dosyası

(307 KB)

Yazarlar
ERHAN GÜLYÜZ
MURAT ÖZKAPTAN
NURETTİN KAYMAKCI
CRİSTİNA PERSANO
FİNLAY STUART