TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

BAZI DOĞAL TAŞLARIN ISIL İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Doğal taş, ısıl iletkenlik katsayısı, muhafazalı ısı akışı, regresyon analizi,guarded heat flow, natural stone, regression analysis, thermal conductivity coefficient

Bildiri Dosyası

(273 KB)