TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KENT ARKEOLOJİSİNDE ARKEOJEOFİZİK UYGULAMALAR: ROMA DÖNEMİ BEYAZIT VEZNECİLER BÖLGESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

GPR, Beyazıt, Bazilika, arkeojeofizik, kent arkeolojisi, kent arkeojeofiziği,GPR, Beyazıt, Basilica, archegeophysics, urban archeology, urban archeogeophysics

Bildiri Dosyası

(322 KB)