TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

BURDUR İLİNDEKİ MERMER OCAKLARININ GELİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İLE BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Burdur, mermercilik, Landsat, değişim tespiti, uzaktan algılama,Burdur, marble, Landsat, change detection, remote sensing

Bildiri Dosyası

(255 KB)

Yazarlar
KUBİLAY UYSAL
ŞEMSETTİN CARAN