TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

KARSTİK BİR AKİFER İÇİNDE “GEO-ANFIS” TABANLI YERALTI SUYU KALİTESİNİN HARİTALANMASI (DOGGER AKİFERİ, POITIERS, FRANSA)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Dogger akiferi, GEO-ANFIS, kriging, karstik akifer, yeraltısuyu kalitesi,Dogger Aquifer, GEO-ANFIS, Kriging, karstic aquifer, groundwater quality

Bildiri Dosyası

(320 KB)