TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

SAPANCA GÖL HAVZASI AKİFER SİSTEMLERİNİN BESLENİM BOŞALIM MEKANİZMASININ HİDROJEOLOJİK VE HİDROJEOKİMYASAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Yeraltı-yüzey suyu ilişkisi, çevresel izotoplar, hidrojeokimya, sızıntı ölçer, piyezometre, Sapanca Göl Havzası,Groundwater-surface water interaction, environmental isotopes, hydrogeochemistry, seepage meter, piezometer, Sapanca Lake Basin

Bildiri Dosyası

(292 KB)