TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

AŞAĞI BAKIRÇAY HAVZASI SULAK ALANININ HİDROJEOKİMYASAL YÖNDEN İRDELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bakırçay, hidrojeoloji, hidrojeokimya, çevresel izotoplar, sulak alan,Bakırçay, hydrogeology, hydrogeochemistry, environmental isotopes, wetland

Bildiri Dosyası

(321 KB)