TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

KUZEY DELİKIR TEPE (DENİZLİ-BABADAĞ) HEYELANININ OLUŞUM MEKANİZMASININ İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Babadağ (Denizli), heyelan, ıslanma-kuruma süreci, makaslama dayanımı,Babadağ (Denizli), landslide, wetting-drying process, shear strength

Bildiri Dosyası

(321 KB)