TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

KARSTİK BOŞLUKLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR VE GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Batman, GPR, Elektrik Rezistivite Tomografi, Sismik Yansıma, Karst, Geoteknik,Batman, GPR, electrical resistivity, tomography, seismic reflection, karst, Geotechnic

Bildiri Dosyası

(290 KB)