TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

DERİN SİSMİK YANSIMA VERİLERİ IŞIĞINDA KARADENİZ HAVZASININ JEOLOJİSİ VE TEKTONİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Karadeniz Havzası, tektonik, derin sismik yansıma, dalma-batma, Batı Karadeniz fayı, Ordu ve Trabzon fayları, Black Sea basin, tectonics, Deep Seismic reflection, subduction, Western Black Sea fault, Ordu Fault, Trabzon Fault

Bildiri Dosyası

(289 KB)

Yazarlar
NURETTİN KAYMAKCI
ROD GRAHAM
BRİAN HORN