TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

MANİSA HAVZASI’NIN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK ÖLÇÜTLERE GÖRE SIVILAŞMAYA KARŞI DUYARLILIK HARİTASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kuvaterner çökelleri haritası, Manisa Havzası, sıvılaşmaya karşı duyarlılık haritası,Quaternary deposits map, Manisa Basin, Liquefaction susceptibility map

Bildiri Dosyası

(386 KB)