TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

GÖKÇEADA’NIN (ÇANAKKALE) SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARININ JEOTURİZM POTANSİYELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Gökçeda (Imbros), jeopark, silisleşmiş ağaç, piroklastik akıntı,Gökçeada (Imbros), geopark, petrified forest, pyroclastic flow

Bildiri Dosyası

(277 KB)