TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

TÜRKİYE NEO-TETİSİNİN AKİTANİYEN-BURDİGALİYEN (ERKEN MİYOSEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Neo-Tetis, Akitaniyen-Burdigaliyen, paleobatimetri, Türkiye.Neo-Tethys, Aquitanian-Burdigalian, paleobathymetry, Turkey.

Bildiri Dosyası

(284 KB)