TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

SU SÜTUNU İÇİNDE ASKIDA BULUNAN PARTİKÜLLERİN ULTRASONİK TARAMA İLE FİZİKSEL VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ (SEDİMANTASYON ORANI TAYİNİNE OLAN FAYDALARI)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Ultrasonik, akış, partikül, sediman, eklenerek artan kütle, ultrasonic, flow, particle, sediment, cmulative mass

Bildiri Dosyası

(309 KB)