TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KARADERE (BURHANİYE, BALIKESİR, TÜRKİYE) DÜŞÜK SÜLFİDASYON EPİTERMAL Au – Ag CEVHERLEŞMESİ: İLKSEL VERİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Karadere, epitermal, altın, gümüş, düşük sülfidasyon, Burhaniye, Balıkesir,Türkiye,Karadere, epithermal, gold, silver, low-sulfidation, Burhaniye, Balıkesir, Turkey

Bildiri Dosyası

(288 KB)