TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

TOKAT VE KIRŞEHİR MASİFLERİ ARASINDA (SİVAS KUZEYİ) YER ALAN MAGMATİK VE METAMORFİK KAYAÇLARIN YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDEKİ ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bazalt, kenet zonu, metamorfizma, Sivas, yığışım karmaşığı,Accretionary complex, basalt, metamorphism, Sivas, suture zone

Bildiri Dosyası

(290 KB)