TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

İÇYENİCE YERALTI BARAJININ (ÇANKIRI) YAPILABİLİRLİĞİNİN MATEMATİKSEL MODELLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Yeraltı barajı, nümerik model, MODFLOW, yeraltısuyu, Çankırı,Subsurface dam, numerical model, MODFLOW, groundwater, Çankırı

Bildiri Dosyası

(300 KB)