TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

PASİF KITA KENARI GELİŞİM MEKANİZMALARI VE HİPER-EXTANSİYON: DERİN SİSMİK VERİLER IŞIĞINDA KARADENİZİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

pasif kıta kenarı oluşumu, magma zengin ve magma fakir kıta kenarları, hiper- ekstansiyon, derin sismik, riftleşme, Kara Deniz, passive continental margin mechanisms, magma-rich and magma-poor continental margins, hyper-extension, deep seismic, rifting, Black Sea

Bildiri Dosyası

(288 KB)

Yazarlar
NURETTİN KAYMAKCI
ROD GRAHAM
BRİAN HORN