TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

KRİTİK ZON GÖZLEMEVLERİ: GENEL BAKIŞ, TÜRKİYE VE AMERİKA’DAKİ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

CZO, toprak solunumu, boşaltma havzası, İznik Gölü, izotop, CZO, soil respiration, watershed, İznik Lake, isotope

Bildiri Dosyası

(289 KB)