TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

VAN GÖLܒNE GÜNCEL FLUVİYAL KIRINTILI GİRDİSİ VE GÖLSEL ÇÖKEL İLİŞKİSİ; PALEOİKLİMSEL DEĞERLENDİRME

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Van Gölü, Mini Buzul Çağı, jeokimya, mineraloji,Lake Van, Little Ice Age, geochemistry, mineralogy

Bildiri Dosyası

(228 KB)