TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

BİGADİÇ (BALIKESİR) YÖRESİ NEOJEN GÖL TORTULLARINDA SİSMO-TEKTONİK HAREKETLERLE OLUŞAN YUMUŞAK ÇÖKEL DEFORMASYON YAPILARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Sedimantoloji, göl, yumuşak çökel deformasyon yapıları, slamp, Bigadiç,Sedimentology, lacustrine, softsediment deformation structures, slump, Bigadiç

Bildiri Dosyası

(287 KB)