TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ZEYBEK BAKIR CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ (TAŞKÖPRÜ-KASTAMONU)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Bakır, Orta Pontidler, Beşhi tip masif sülfür yatağı, Kastamonu,Copper, Central Pontides, Besshi Type Massive Sulphide, Kastamonu

Bildiri Dosyası

(289 KB)