TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KÜÇÜKÇEKMECE (İSTANBUL) SARMASİYEN (MİYOSEN) FAUNASI VE BALIK OTOLİTH’LERİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Otolith, Balık, Sarmasiyen, Küçükçekmece,Otolith, Fish, Sarmatian, Küçükçekmece

Bildiri Dosyası

(320 KB)