TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ANKARA JEOLOJİK MİRAS ALANLARINDAN BİR ÖRNEK ORHANİYE FOSİL YATAĞI (KAZAN-ANKARA)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Jeolojik miras, tabiat varlığı, Ankara ili, Orhaniye, fosil faunası,Geological heritage, natural assets, Ankara province, Orhaniye, fossil fauna

Bildiri Dosyası

(285 KB)