TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

KB ANADOLU, ÇAMDAĞ BÖLGESİ, DEVONİYEN YAŞLI DEMİR TAŞLARININ KARBONAT PLATFORMU ÜZERİNDE OLUŞUMLARININ PALEOİKLİMSEL ANALİZİ (ÜST LOHKOVİYEN VE ORTA JİVESİYEN)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Üst Lohkoviyen-Orta Jivesiyen, KB Türkiye, sedimantoloji,demirtaşları,paleoiklim.Upper Lochkovian-Middle Givetian, NW Turkey, sedimentology, ironstones, paleoclimate

Bildiri Dosyası

(289 KB)