TMMOB Odalar 02 Aralık 2021, Perşembe

KARADENİZ ÇEVRESİNDE KİMMERİD OROJENEZİ (TRİYAS – ERKEN JURA)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kimmerid orojenezi, Karadeniz, Triyas, Jura, detritik zirkon, Cimmeride orogeny, Black Sea, Triassic, Jurassic, detrital zircons

Yazar
ARAL OKAY