TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

İKİ BOYUTLU ELEKTRİK ÖZDİRENÇ GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK KARSTİK BOŞLUKLARIN BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Elektrik Özdirenç Görüntüleme, Düşey Elektrik Sondajı, karstik boşluk,Electrical Resistivity Imaging, Vertical Electrical Sounding, karstic cavity, Antalya Antalya,

Bildiri Dosyası

(258 KB)