TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

PİŞME SICAKLIĞININ SERAMİKLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kil, seramik, pişme sıcaklığı, fizikomekanik test, Denizli,Clay, ceramic, firing temperature, physico-mechanical test, Denizli

Bildiri Dosyası

(319 KB)