TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ANDEZİTLERDEKİ AKMA BANTLARININ MAKASLAMA DAYANIM PARAMETRELERİNİN STATİK VE DİNAMİK KOŞULLAR ALTINDA BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

andezit, akma bantı, makaslama dayanımı,Shear box, shear strength, dynamic testing, hydro-mechanical coupled testing

Bildiri Dosyası

(287 KB)