TMMOB Odalar 02 Aralık 2021, Perşembe

KEMALPAŞA HAVZASINI KONTROL EDEN DİRİ FAYLARIN JEOLOJİSİ, JEOMORFOLOJİSİ VE KİNEMATİK ANALİZİ, GEDİZ GRABENİ GÜNEYBATI KOLU, BATI ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Kemalpaşa Havzası, aktif tektonik, tektonik jeomorfoloji, morfometrik analiz,Kemalpaşa Basin, active tectonics, tectonic geomorphology, morphometric analysis

Bildiri Dosyası

(290 KB)