TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

METAMORFİZE GRANİTOYİDLERDE GÖZLENEN JEOMORFOLOJİK OLUŞUMLAR (ÇİNE ASMASİFİ-MENDERES METAMORFİK MASİFİ)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Jeomorfoloji, Çine Asmasifi, Menderes Metamorfik Masifi,Geomorphology, Çine Submassif, Menderes Metamorphic Massif

Bildiri Dosyası

(256 KB)