TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

HAVZA DÜZEYİNDE BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

emniyetli verim, sürdürülebilir verim, bütünleşik su yönetimi, Küçük Menderes Havzası,safe yield, sustainable yield, integrated water resources management, Küçük Menderes River Basin

Bildiri Dosyası

(224 KB)