TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

DENİZ ARAŞTIRMALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AKINTI VE CTD ÖLÇÜMLERİNİN DENİZ TABANI SEDİMAN DAĞILIM ÇALIŞMALARINDA KULLANIMININ YERİ VE ÖNEMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Deniz, akıntı, CTD, sediman dağılımı, Sea, current, CTD, sediment distribution

Bildiri Dosyası

(284 KB)