TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ OLUŞTURULURKEN UYGUN İNTERPOLASYON YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ VE BAZI İNTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

interpolasyon, IDW, spline, kriging, SYM,interpolation, IDW, spline, kriging, DEM

Bildiri Dosyası

(257 KB)

Yazar
SİNAN AKISKA