TMMOB Odalar 02 Aralık 2021, Perşembe

KIYI SEDİMENTLERİNDE DANE BOYU DAĞILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MORFOLOJİK ARAZİ GÖZLEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE KIYILARINDAN ÖRNEKLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Plaj, jeomorfoloji, sediment taşınması, dane boyu, Türkiye, Beach, geomorphology, sediment transport, grain size, Turkey

Bildiri Dosyası

(289 KB)