TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

GÖKÇEADA’DAN TESPİT EDİLEN İLK SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLAR: LAUROXYLON VE PALEOİKLİM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Gökçeada, Lauroxylon, Miyosen, paleoiklim, fosil orman,Gökçeada, Lauroxylon, Miocene, paleoclimate, fossil forest

Bildiri Dosyası

(287 KB)