TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

MANİSA-HALİTPAŞA-DEVELİ LOKALİTESİ,(ERKEN PLİYOSEN) YENİ CASTORİDAE,(CASTOR CF. PRAEFİBER) BULGULARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Castoridae, Halitpaşa-Develi, Memeli Faunası, Paleoekoloji, erken Erken,PliyosenCastoridae, Halitpaşa-Develi, Mammalian Fauna, Paleoecology, early Early,Pliocene

Bildiri Dosyası

(289 KB)