TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

EOSEN YAŞLI CANCA VOLKANİKLERİNİN HİDROTERMAL ALTERASYONU VE POTANSİYEL ALTIN ALANLARI (GÜMÜŞHANE, KD TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Canca, Gümüşhane, Alterasyon, Kütle değişim, Altın,Canca, Gumushane, alteration, mass change, gold

Bildiri Dosyası

(287 KB)