TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

AFET RİSK YÖNETİMİNDE BİLGİ AKTARIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Doğal afet tehlike ve riski, bilgi aktarımı, cbs-Internet harita sunucu,Natural hazard and risk, information delivery, Internet, WebGIS

Bildiri Dosyası

(255 KB)