TMMOB Odalar 30 Kasım 2021, Salı

KÜTAHYA FAY ZONU’NUN PALEOSİSMOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Batı Anadolu, Kütahya Fay Zonu, paleosismoloji,Western Turkey, Kütahya Fault Zone, paleoseismology

Bildiri Dosyası

(289 KB)