TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

TÜRKİYE NEO-TETİSİNİN PRİYABONİYEN (GEÇ EOSEN) PALEOBATİMETRİSİNE BİR YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Neo-Tetis, Priyaboniyen, paleobatimetri, Türkiye,Neo-Tethys, Priabonian, paleobathymetry, Turkey

Bildiri Dosyası

(284 KB)