TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ILDIR KÖRFEZİ’NİN (KARABURUN YARIMADASI) OŞİNOGRAFİSİ VE GÜNCEL ÇÖKEL DAĞILIMI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Ildır Körfezi, su sıcaklığı, tuzluluk, batimetri, güncel çökel,Ildır Gulf, water temperature, salinity, bathymetry, recent sediment

Bildiri Dosyası

(297 KB)