TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

BAFA GÖLÜ (BATI ANADOLU) EKOSİSTEM MODELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Sayısal modelleme, toprak, göl çökeli, bitki, ekosistem,Numerical Modeling, soil, plant, lake sediments, ecosystem, Lake Bafa

Bildiri Dosyası

(288 KB)