TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE BARTIN, ZONGULDAK, KARABÜK VE BOLU İLLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK MEKANİZMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Batı Karadeniz bölgesi, odak mekanizması çözümü, CMT moment tensör ters çözümlemesi, ters faylanma, sismotektonik,Western Black Sea region, focal mechanism solution, CMT moment tensor inversion, reverse faulting, seismotectonics

Bildiri Dosyası

(290 KB)