TMMOB Odalar 06 Aralık 2021, Pazartesi

ANADOLU NEOJEN HOMİNOİD LOKALİTELERİNE AİT KOPROLİT BULGULARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler

Çandır, Gebeceler, koprolit, Orta Miyosen, paleoekoloji,Çandır, Gebeceler, coprolite, Middle Miocene, paleoecology

Bildiri Dosyası

(260 KB)